عایق پشم سنگ فله ای (ISOTHERM)

معرفی پشم سنگ فله ای

پشم سنگ فله ای مستقیما پس از تولید بدون افزودن هر نوع ماده پیوندی به صورت فله بسته بندی و مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد پشم سنگ فله ای

موارد کاربرد این محصول در سازه های غیر منظم و تجهیزات صنعتی، بین جداره دیوارهای کوره ها و همچنین جایگزین مناسب و بی ضرر برای آزبست در تولید لنت ترمز اشاره نمود.

ویژگی های پشم سنگ فله ای

 – ضریب هدایت پایین

 – جاذب صوتی مناسب

 – میزان کلر بسیار پایین

 – مقاومت در درجه حرارت بالا

 – نصب ساده و قیمت مناسب

 – غیر سمی و سازگار با محیط زیست

 – دارای PH خنثی و عدم ایجاد خوردگی

 – غیر قابل اشتعال و عدم انتشار گاز های سمی

شما می توانید جهت راهنمایی بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

Call Now Button