Loading...
عایق تخته ای1398/6/14 16:20:59
موقعیت شرکت
یک فنجان مطالعه …

عایق تخته ای ( Board Insulation)

عایق تخته ای پشم سنگ آریا

معرفی

عایق های تخته ای یا پانل از متراکم نمودن و تحت فشار قراردادن الیاف پشم سنگ و رزین (جهت اتصال الیاف) در دستگاه پرس و قرار گرفتن در دمای مناسب پخت و عبور از دستگاه کیورینگ، مطابق با استاندارد ASTM C612 در ضخامت ها و دانسیته های مختلف تولید می گردد.

راهنمای استفاده از عایق تخته ای

عایق تخته ای پشم سنگ آریا