اهمیت عایق کاری ساختمان

توسط |1398/5/23 13:10:00مرداد 23ام, 1398|blog, عایق گرم|

زمانی که شما عایقی را میبینید، روی آن مقداری به اسم R-value در هر اینچ نوشته شده است. این مقدار میزان مقاومت در برار انتقال حرارت را نشان می دهد. هرچه که این مقدار بزرگتر باشد یعنی دارای عملکرد بهتری است. به عنوان مثال اگر شما از عایق می خواهید در فضایی مانند حفره ها استفاده