درباره ما

با گسترش صنایع در دهه های اخیر و با توجه به معضل مصرف بیش از اندازه سوخت های فسیلی و همچنین صرف بیش از شصت درصد درآمد سرآنه جوامع جهت تأمین انرژی مورد نیاز , موجبات تغییر در نحوه نگرش صنعت گران و صاحب نظران فراهم شده است . از اینرو مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد حفظ محیط زیست و کاهش هزینه ها و همچنین جلوگیری از پایان یافتن سوخت های فسیلی از چالش های جهان امروز می باشد . لذا نقش عایق ها در کاهش و صرفه جویی منابع اهمیت قابل توجهی پیدا نموده است . عایق کاری و فرهنگ استفاده از عایق در کشور های پیشرفته جزء ملزومات طراحی محسوب می شود که این مهم در کشور ما و با فرهنگ سازی و انجام سیاست گذاری های اجرا شده توسط مدیران ارشد کشوری رشد چشم گیر و روز افزونی داشته است . در این بین پشم سنگ , به عنوان یکی از مرسوم ترین و پر کاربردترین انواع عایق در ساختمان و صنایع کشور محسوب می شود .

صنایع پشم سنگ آریا

03132240334

اصفهان -علویجه - شهرک صنعتی علویجه خیابان ۹ -خیابان تلاش ۵

خطوط تلفن شرکت :
۰۳۱-۳۲۲۳۱۷۷۰
۰۳۱-۳۲۲۴۰۳۳۴
۰۳۱-۳۲۲۴۳۶۷۱
۰۳۱-۳۲۲۴۳۸۱۴
۰۳۱-۴۲۴۱۴۷۵۹
۰۳۱-۴۲۴۱۴۷۶۰

توانایی ها شرکت پشم سنگ آریا

برند پشم سنگ آریا

برند شرکت پشم سنگ آریا در بین مشتریان شناخته شده و مورد قبول و اعتماد عمومی است و این یکی بزرگترین افتخارات شرکت است.

بخش فروش

کارشناسان بخش فروش با ادبیات بسیار بالا و احترام کامل با مشتری برخورد کرده و راهنمایی های لازم را در اختیارشان قرار می دهد.

پشتیبانی و راهنمایی

شرکت پشم سنگ آریا با داشتن کارشناسان خبره محل عایقکاری را مورد ارزیابی قرار داده و بهترین محصول را پیشنهاد می دهد و پس از آن تا مرحله اجرایی از کار پشتیبانی می کند.

مدیران ارشد مجموعه

شماره مستقیم مدیریت : ۰۹۱۲۷۲۰۰۱۰۵

شماره مدیرفروش : ۰۹۱۳۵۵۱۶۶۰۹

کیفیت و صرفه جویی در مصرف انرژی شعار ماست.