گروه صنعتی عایق اریا

23 دی 1399

اهمیت عایق کاری ساختمان

زمانی که شما عایقی را میبینید، روی آن مقداری به اسم R-value در هر اینچ نوشته شده است. این مقدار میزان مقاومت در برار انتقال حرارت […]
23 دی 1399

انواع عایق پشم سنگ

شرکت پشم سنگ آریا، تولید و تأمین کننده انواع عایق های صوتی و حرارتی پشم سنگ تخته ای (فنوپنل)، لوله ای (ایزوپایپ)، پتویی (ایزوبلانکت)، لحافی (فنوفلت) […]
23 دی 1399

پوشش ضدحریق

حفاظت در مقابل حریق غیر فعال (passive fire protection) با استفاده از عایق، به منظور به تعویق انداختن انتقال حرارت از آتش به سازه اطلاق می […]
23 دی 1399

محاسبه ضخامت عایق

5 طور کلی جهت محاسبه ضخامت عایق از سه روش زیر استفاده می شود : با توجه به spec پروژه و جداول موجود در spec پروژه […]